• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
  » Proiect de hotărâre Nr.72/28-11-2022 privind clasificarea drumurilor de interes local

Proiect:

Anexe: ; ;

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 28-11-2022 user:155
  » Proiect de hotărâre Nr.71/23-11-2022 privind stabilirea modului de valorificare a dalelor de beton și a panourilor de gard recuperate în stare bună în urma realizării lucrărilor în cadrul proiectului INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ÎN COMUNA MALIUC

Proiect:

Anexe: ;

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 23-11-2022 user:155
  » Proiect de hotărâre Nr.69/18-11-2022 privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul fiscal 2023

Proiect:

Anexe: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 18-11-2022 user:155
  » Proiect de hotărâre Nr.70/18-11-2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pe anul 2023 a Unității Administrativ -Teritoriale Comuna Maliuc, județul Tulcea şi programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2023 ca parte integrantă din strategie

Proiect:

Anexe: ; ; ; ;

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 18-11-2022 user:155
  » Proiect de hotărâre Nr.68/16-11-2022 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra străzilor : Platanilor C.F./N.C 31172 și Lacului C.F./N.C 31171, în favoarea SC E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA, pentru obiectivul:,, Racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent LOCUINȚĂ,,

Proiect:

Anexe: ;

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 16-11-2022 user:155
  » Proiect de hotărâre Nr.65/11-11-2022 privind aprobarea diminuării suprafeței de teren de 8801 mp înscris în CF nr.31435, T1, A 227/1, categoria de folosință arabil, proprietatea privată a comunei Maliuc, județul Tulcea

Proiect:

Anexe: ;

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 11-11-2022 user:155
  » Proiect de hotărâre Nr.66/11-11-2022 privind aprobarea diminuării suprafeței de teren de 55973 mp înscris în CF nr.31669, T3, A 140/1, categoria de folosință arabil, proprietatea privată a comunei Maliuc, județul Tulcea

Proiect:

Anexe: ;

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 11-11-2022 user:155
  » Proiect de hotărâre Nr.67/11-11-2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Maliuc pe anul 2022

Proiect:

Anexe: ; ; ;

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 11-11-2022 user:155
  » Proiect de hotărâre Nr.63/01-11-2022 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din învătământul preuniversitar de stat în anul școlar 2022-2023

Proiect:

Anexe: ;

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 01-11-2022 user:155
  » Proiect de hotărâre Nr.62/25-10-2022 privind modificarea art.1 la HCL nr. 15 din 31.03.2021 privind includerea în domeniul public al comunei Maliuc și în administrarea Consiliului Local Maliuc, județul Tulcea, a obiectivului nou ,,Modernizare Drumuri comuna Maliuc, judetul Tulcea“ finanțat in cadrul PNDR 2014-2020, sub măsura 7.2.

Proiect:

Anexe: ;

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 25-10-2022 user:155
  » Proiect de hotărâre Nr.60/18-10-2022 privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat în domeniul public al comunei Maliuc, județul Tulcea

Proiect:

Anexe: ; ;

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 18-10-2022 user:155
  » Proiect de hotărâre Nr.61/18-10-2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru anul 2022, trimestrul II

Proiect:

Anexe: ; ; ;

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 18-10-2022 user:155
  » Proiect de hotărâre Nr.56/06-10-2022 PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI „ASIGURAREA DE SISTEME TIC IN COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI

Proiect:

Anexe: ;

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 06-10-2022 user:155
  » Proiect de hotărâre Nr.57/06-10-2022 PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI „MODERNIZARE ȘCOALĂ IN COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI

Proiect:

Anexe: ; ;

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 06-10-2022 user:155
  » Proiect de hotărâre Nr.58/06-10-2022 PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI „EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE NR.5 DIN SAT MALIUC, COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA” ȘI A VALORII MAXIME ELIGIBILĂ A PROIECTULUI

Proiect:

Anexe: ;

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 06-10-2022 user:155