• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Maliuc

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
6 05-02-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind revocarea HCL nr. 3/18.01.2024 privind trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei Maliuc, județul Tulcea - -   - -
5 26-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie 2024 – aprilie 2024 - -   - -
4 19-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 66 din 03.06.2020 pentru suprafața de 15,00 ha de pășune aflată în domeniul privat al comunei Maliuc, judetul Tulcea - -   - -
3 18-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Maliuc pe anul 2024 da 2024-01-18  
2 18-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei Maliuc, județul Tulcea - -   - -
1 09-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind APROBAREA VANZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNOR IMOBILE - TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT DE INTERES LOCAL AL COMUNEI MALIUC, JUDEȚUL TULCEA - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină