• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Maliuc

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
22 03-07-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE ȘCOALĂ ÎN COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat - Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică - -   - -
21 27-06-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Maliuc, judeţul Tulcea, începând cu 1 iunie 2024, - -   - -
20 19-06-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea Regulamnetului pentru angajarea și exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri - -   - -
19 19-06-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind actualizarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de Cooperare pentru organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunei Maliuc - -   - -
18 30-05-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru anul 2023 la data de 31.12.2023 - -   - -
17 24-05-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în localitatea Partizani” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, după finalizarea procedurii de achiziție - -   - -
16 26-04-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea Programului de activități al evenimentului cultural local “Serbările scrumbiei” din comuna Maliuc, judetul Tulcea, Ediția a III-a, 18-19 mai 2024 - -   - -
15 09-04-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind actualizarea Organigramei și a Ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Maliuc da 2024-04-09  
14 04-04-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai 2024 – iulie 2024 - -   - -
13 01-04-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; pentru modificarea hotărârii nr. 10/12.03.2024 pentru modificarea hotararii nr.12/14.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în localitatea Partizani” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
12 28-03-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Maliuc pentru anul 2024 da 2024-03-28  
11 28-03-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea diminuarii unor suprafete de teren - -   - -
10 28-03-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 111 din 10.05.2015 pentru suprafața de 1,4825 ha de pășune aflată în domeniul privat al comunei Maliuc, judetul Tulcea - -   - -
9 07-03-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind modificarea hotărârii nr. 12/ 14.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în localitatea Partizani” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
8 05-03-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea diminuării unor suprafețe de teren da 2024-03-05  
7 04-03-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea documentației de atribuire, a prețului de închiriere și a modelului de contract pentru închirierea prin atribuire directă a suprafeței de 15,00 ha de pășune aflată în proprietatea privată a UAT Comuna Maliuc, județul Tulcea - -   - -
6 05-02-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind revocarea HCL nr. 3/18.01.2024 privind trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei Maliuc, județul Tulcea - -   - -
5 26-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie 2024 – aprilie 2024 - -   - -
4 19-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 66 din 03.06.2020 pentru suprafața de 15,00 ha de pășune aflată în domeniul privat al comunei Maliuc, judetul Tulcea - -   - -
3 18-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Maliuc pe anul 2024 da 2024-01-18  
2 18-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei Maliuc, județul Tulcea - -   - -
1 09-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind APROBAREA VANZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNOR IMOBILE - TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT DE INTERES LOCAL AL COMUNEI MALIUC, JUDEȚUL TULCEA - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină