Strategia de dezvoltare

 
Strategia Intergrată de Dezvoltare Durabilă a Comunei Maliuc 2014-2020
 
Strategia anuală achiziţii publice 2020
 
   Strategia de dezvoltare a Comunei Maliuc definește o imagine clară a obiectivelor strategice și a căilor de operaționalizare a acestora, pe care administrația publica locală împreună cu principalii actori locali și le-au asumat pe orizontul de timp 2014-2020. Strategia de dezvoltare durabilă reprezintă un document important pentru dezvoltarea viitoare a comunei Maliuc. Cred că fiecare generaţie îşi are propriile provocări, iar de-a lungul istoriei acestea s-au confruntat cu responsabilităţi diferite. Responsabilitatea generaţiei actuale este de a crea o societate durabilă.    Trebuie să asigurăm generaţiilor care ne vor urma posibilitatea de a se bucura de minimum de cerinţe pentru o viaţă sănătoasă. Strategia de Dezvoltare a Comunei Maliuc 2014 – 2020 oferă o imagine cât mai clară a obiectivelor pe care administraţia locală si le-a fixat în următorii 7 ani. Acest document reprezintă rezumatul muncii depuse de echipa de consultanţi şi de Comitetul de Dezvoltare constituit în vederea elaborării strategiei. Cresterea calitatii vietii prin prezervarea mediului, imbunătațirea condițiilor de viață și accesul la serviciile de baza constituie elemente ale planificării strategice a mediului rural care trebuie sa urmarească, de asemenea si menținerea unor comunități rurale viabile, prin păstrarea culturii si tradițiilor acestora. Procesul de elaborare a strategiei a fost complex și a implicat utilizarea unei game largi de instrumente metodologice, oferind posibilitatea identificarii nevoilor de dezvoltare ale comunei și tipurilor de intervenții pentru perioada vizată de aceasta.