• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Maliuc

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
19 31-05-2024 RADION MIRELA, Viceprimar deîndată Dispoziţia Nr 64/31-05-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință extraordinară de îndată pentru data de 31.05.2024 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru pentru trimestrul III și trimestrul IV anul 2023 la data de 30.12.2023 - 2024-06-14
18 31-05-2024 RADION MIRELA, Viceprimar deîndată Dispoziţia Nr 64/31-05-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință extraordinară de îndată pentru data de 31.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în localitatea Partizani” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, după finalizarea procedurii de achiziție - 2024-06-14
17 07-05-2024 RADION MIRELA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 56/30-04-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință ordinară pentru data de 07.05.2024 privind aprobarea Programului de activități al evenimentului cultural local “Serbările scrumbiei” din comuna Maliuc, judetul Tulcea, Ediția a III-a, 18-19 mai 2024 da 2024-05-16 -
16 07-05-2024 RADION MIRELA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 56/30-04-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință ordinară pentru data de 07.05.2024 privind actualizarea Organigramei și a Ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Maliuc da 2024-05-16
15 07-05-2024 RADION MIRELA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 56/30-04-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință ordinară pentru data de 07.05.2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai 2024 – iulie 2024 - 2024-05-16 -
14 02-04-2024 CONSTANDACHE MARCU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 49/29-03-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință extraordinară pentru data de 02.04.2024 pentru modificarea hotărârii nr. 10/12.03.2024 pentru modificarea hotararii nr.12/14.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în localitatea Partizani” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - 2024-04-15
13 02-04-2024 CONSTANDACHE MARCU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 49/29-03-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință extraordinară pentru data de 02.04.2024 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Maliuc pentru anul 2024 da 2024-04-15
12 02-04-2024 CONSTANDACHE MARCU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 49/29-03-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință extraordinară pentru data de 02.04.2024 privind aprobarea diminuarii unor suprafete de teren - 2024-04-15 -
11 02-04-2024 CONSTANDACHE MARCU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 49/29-03-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință extraordinară pentru data de 02.04.2024 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 111 din 10.05.2015 pentru suprafața de 1,4825 ha de pășune aflată în domeniul privat al comunei Maliuc, judetul Tulcea - 2024-04-15 -
10 12-03-2024 CONSTANDACHE MARCU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 39/08-03-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință extraordinară pentru data de 12.03.2024 privind modificarea hotărârii nr. 12/ 14.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în localitatea Partizani” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - 2024-03-15
9 12-03-2024 CONSTANDACHE MARCU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 39/08-03-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință extraordinară pentru data de 12.03.2024 privind aprobarea diminuării unor suprafețe de teren da 2024-03-15 -
8 12-03-2024 CONSTANDACHE MARCU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 39/08-03-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință extraordinară pentru data de 12.03.2024 privind aprobarea documentației de atribuire, a prețului de închiriere și a modelului de contract pentru închirierea prin atribuire directă a suprafeței de 15,00 ha de pășune aflată în proprietatea privată a UAT Comuna Maliuc, județul Tulcea - 2024-03-15
7 09-02-2024 CONSTANDACHE MARCU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 33/05-02-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință extraordinară pentru data de 09.02.2024 privind revocarea HCL nr. 3/18.01.2024 privind trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei Maliuc, județul Tulcea - 2024-02-09 -
6 09-02-2024 CONSTANDACHE MARCU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 33/05-02-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință extraordinară pentru data de 09.02.2024 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 66 din 03.06.2020 pentru suprafața de 15,00 ha de pășune aflată în domeniul privat al comunei Maliuc, judetul Tulcea - 2024-02-09 -
5 09-02-2024 CONSTANDACHE MARCU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 33/05-02-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință extraordinară pentru data de 09.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Maliuc pe anul 2024 da 2024-02-09
4 09-02-2024 CONSTANDACHE MARCU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 33/05-02-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință extraordinară pentru data de 09.02.2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie 2024 – aprilie 2024 - 2024-02-09 -
3 18-01-2024 STAICU GHEORGHE-MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 3/12-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință ordinară pentru data de 18.01.2024 privind trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei Maliuc, județul Tulcea - 2024-01-19 -
2 18-01-2024 STAICU GHEORGHE-MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 3/12-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință ordinară pentru data de 18.01.2024 privind APROBAREA VANZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNOR IMOBILE - TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT DE INTERES LOCAL AL COMUNEI MALIUC, JUDEȚUL TULCEA - 2024-01-19
1 18-01-2024 STAICU GHEORGHE-MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 3/12-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință ordinară pentru data de 18.01.2024 privind organizarea retelei scolare din com.Maliuc , jud. Tulcea , pentru anul 2024 – 2025 - 2024-01-19 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină