• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Maliuc

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
7 09-02-2024 CONSTANDACHE MARCU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 33/05-02-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință extraordinară pentru data de 09.02.2024 privind revocarea HCL nr. 3/18.01.2024 privind trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei Maliuc, județul Tulcea - 2024-02-09 -
6 09-02-2024 CONSTANDACHE MARCU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 33/05-02-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință extraordinară pentru data de 09.02.2024 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 66 din 03.06.2020 pentru suprafața de 15,00 ha de pășune aflată în domeniul privat al comunei Maliuc, judetul Tulcea - 2024-02-09 -
5 09-02-2024 CONSTANDACHE MARCU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 33/05-02-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință extraordinară pentru data de 09.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Maliuc pe anul 2024 da 2024-02-09
4 09-02-2024 CONSTANDACHE MARCU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 33/05-02-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință extraordinară pentru data de 09.02.2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie 2024 – aprilie 2024 - 2024-02-09 -
3 18-01-2024 STAICU GHEORGHE-MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 3/12-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință ordinară pentru data de 18.01.2024 privind trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei Maliuc, județul Tulcea - 2024-01-19 -
2 18-01-2024 STAICU GHEORGHE-MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 3/12-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință ordinară pentru data de 18.01.2024 privind APROBAREA VANZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNOR IMOBILE - TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT DE INTERES LOCAL AL COMUNEI MALIUC, JUDEȚUL TULCEA - 2024-01-19
1 18-01-2024 STAICU GHEORGHE-MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 3/12-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință ordinară pentru data de 18.01.2024 privind organizarea retelei scolare din com.Maliuc , jud. Tulcea , pentru anul 2024 – 2025 - 2024-01-19 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină