• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Maliuc: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 19/31-05-2024 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru pentru trimestrul III și trimestrul IV anul 2023 la data de 30.12.2023 18-06-2024    -
HCL 18/31-05-2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în localitatea Partizani” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, după finalizarea procedurii de achiziție 18-06-2024    -
HCL 17/07-05-2024 privind aprobarea Programului de activități al evenimentului cultural local “Serbările scrumbiei” din comuna Maliuc, judetul Tulcea, Ediția a III-a, 18-19 mai 2024 20-05-2024    - -
HCL 16/07-05-2024 privind actualizarea Organigramei și a Ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Maliuc 20-05-2024    -
HCL 15/07-05-2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai 2024 – iulie 2024 20-05-2024    - -
HCL 14/02-04-2024 pentru modificarea hotărârii nr. 10/12.03.2024 pentru modificarea hotararii nr.12/14.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în localitatea Partizani” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 19-04-2024    -
HCL 13/02-04-2024 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Maliuc pentru anul 2024 19-04-2024    -
HCL 12/02-04-2024 privind aprobarea diminuarii unor suprafete de teren 19-04-2024    - -
HCL 11/02-04-2024 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 111 din 10.05.2015 pentru suprafața de 1,4825 ha de pășune aflată în domeniul privat al comunei Maliuc, judetul Tulcea 19-04-2024    - -
HCL 10/12-03-2024 privind modificarea hotărârii nr. 12/ 14.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în localitatea Partizani” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 19-03-2024 Modificată de hotărârea Nr. 14/2024
HCL 9/12-03-2024 privind aprobarea diminuării unor suprafețe de teren 19-03-2024    - -
HCL 8/12-03-2024 privind aprobarea documentației de atribuire, a prețului de închiriere și a modelului de contract pentru închirierea prin atribuire directă a suprafeței de 15,00 ha de pășune aflată în proprietatea privată a UAT Comuna Maliuc, județul Tulcea 19-03-2024    -
HCL 7/09-02-2024 privind revocarea HCL nr. 3/18.01.2024 privind trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei Maliuc, județul Tulcea 13-02-2024    - -
HCL 6/09-02-2024 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 66 din 03.06.2020 pentru suprafața de 15,00 ha de pășune aflată în domeniul privat al comunei Maliuc, judetul Tulcea 13-02-2024    - -
HCL 5/09-02-2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Maliuc pe anul 2024 13-02-2024    -
HCL 4/09-02-2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie 2024 – aprilie 2024 13-02-2024    - -
HCL 3/18-01-2024 privind trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei Maliuc, județul Tulcea 23-01-2024    - -
HCL 2/18-01-2024 privind APROBAREA VANZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNOR IMOBILE - TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT DE INTERES LOCAL AL COMUNEI MALIUC, JUDEȚUL TULCEA 23-01-2024    -
HCL 1/18-01-2024 privind organizarea retelei scolare din com.Maliuc , jud. Tulcea , pentru anul 2024 – 2025 23-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină