• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Maliuc: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 7/09-02-2024 privind revocarea HCL nr. 3/18.01.2024 privind trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei Maliuc, județul Tulcea 13-02-2024    - -
HCL 6/09-02-2024 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 66 din 03.06.2020 pentru suprafața de 15,00 ha de pășune aflată în domeniul privat al comunei Maliuc, judetul Tulcea 13-02-2024    - -
HCL 5/09-02-2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Maliuc pe anul 2024 13-02-2024    -
HCL 4/09-02-2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie 2024 – aprilie 2024 13-02-2024    - -
HCL 3/18-01-2024 privind trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei Maliuc, județul Tulcea 23-01-2024    - -
HCL 2/18-01-2024 privind APROBAREA VANZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNOR IMOBILE - TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT DE INTERES LOCAL AL COMUNEI MALIUC, JUDEȚUL TULCEA 23-01-2024    -
HCL 1/18-01-2024 privind organizarea retelei scolare din com.Maliuc , jud. Tulcea , pentru anul 2024 – 2025 23-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină