• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Maliuc

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
15 09-04-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind actualizarea Organigramei și a Ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Maliuc da 2024-04-09  
14 04-04-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai 2024 – iulie 2024 - -   - -
13 01-04-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; pentru modificarea hotărârii nr. 10/12.03.2024 pentru modificarea hotararii nr.12/14.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în localitatea Partizani” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
12 28-03-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Maliuc pentru anul 2024 da 2024-03-28  
11 28-03-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea diminuarii unor suprafete de teren - -   - -
10 28-03-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 111 din 10.05.2015 pentru suprafața de 1,4825 ha de pășune aflată în domeniul privat al comunei Maliuc, judetul Tulcea - -   - -
9 07-03-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind modificarea hotărârii nr. 12/ 14.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în localitatea Partizani” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
8 05-03-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea diminuării unor suprafețe de teren da 2024-03-05  
7 04-03-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea documentației de atribuire, a prețului de închiriere și a modelului de contract pentru închirierea prin atribuire directă a suprafeței de 15,00 ha de pășune aflată în proprietatea privată a UAT Comuna Maliuc, județul Tulcea - -   - -
6 05-02-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind revocarea HCL nr. 3/18.01.2024 privind trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei Maliuc, județul Tulcea - -   - -
5 26-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie 2024 – aprilie 2024 - -   - -
4 19-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 66 din 03.06.2020 pentru suprafața de 15,00 ha de pășune aflată în domeniul privat al comunei Maliuc, judetul Tulcea - -   - -
3 18-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Maliuc pe anul 2024 da 2024-01-18  
2 18-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei Maliuc, județul Tulcea - -   - -
1 09-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind APROBAREA VANZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNOR IMOBILE - TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT DE INTERES LOCAL AL COMUNEI MALIUC, JUDEȚUL TULCEA - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină