• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Maliuc

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
13 14-03-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SAT MALIUC, COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
12 09-03-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural nr. IG213300127/15.04.2021, pentru proiectul „Modernizare si dotare Camin Cultural din Localitatea Maliuc, judetul Tulcea” - -   - -
11 08-03-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea concesionării directe a unor spații cu destinația de cabinete medicale pentru medicină de familie - -   - -
10 08-03-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind trecerea unor imobile din domeniul public de interes local în domeniul privat al comunei Maliuc, județul Tulcea - -   - -
9 07-03-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de canalizare în localitatea Maliuc, comuna Maliuc, județul Tulcea ”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
8 07-03-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în localitatea Partizani” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
7 27-02-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea diminuării , prin act adițional, a suprafeței de pășune aferentă contractului de închiriere nr. 54/ din 03.06.2020 - -   - -
6 09-02-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind acordarea unui mandat reprezentantului AGA al Asociației Intercomunitară – Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din județul Tulcea - -   - -
5 02-02-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Comuna Maliuc și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), în vederea implementării proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 - -   - -
4 31-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Maliuc - -   - -
3 31-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea închiderii conturilor bancare în LEI și în CHF deschise la UniCredit Bank - -   - -
2 25-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Maliuc pe anul 2023 da 2023-01-25  
1 16-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, Primar; privind însușirea Acordului de cooperare cu Asociația Comunelor din România - Filiala Tulcea privind organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului pentru registrul agricol, cadastru agricultură și activități sanitar veterinare - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină