>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA MALIUC
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
9 consilieri
Consilier cu atribuţii de primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(0,1)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul registrul agricol
pe(1,0)
 
Compartimentul resurse umane
pe(1,0)
 
Compartimentul urbanism - cadastru
pe(1,0)
 
           
         
             
           
Compartimentul asistență socială
pe(1,0) ce(15,0)
 
Compartimentul buget-contabilitate, impozite și taxe
pe(2,1)
             
                            
             
                       
Compartimentul achiziții publice
pe(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
ce(1,4)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-02-28): Anexa 1 la HCL 46/2019

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 1, vacante 1)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 7, vacante 1)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 16, vacante 4)
 
TOTAL  posturi:  31 (ocupate 25, vacante 6)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI MALIUC
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 46/2019
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 consilier cu atribuţii de primar                     ZARIF ALEXANDRU-FERNANDO    
2 viceprimar                     vacant    
Secretar general
3       secretar general   I S         BLAGA VIOLETA 5  
Compartiment resurse umane
4       referent III asistent M ACHIMFIEV ELENA-MONICA 2  
Compartiment buget-contabilitate, impozite și taxe
5       inspector I superior S DRAGU SORINA 5  
6       inspector I asistent S MITITELU ALINA 2  
7       referent III asistent M vacant    
Compartiment achiziții publice
8       inspector I asistent S IVANOV GEORGIANA 2  
Compartiment implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
9       inspector asistent S GHIOLMEZ ANGELA 1  
10       inspector asistent S vacant    
11       inspector asistent S vacant    
12       inspector asistent S vacant    
13       inspector asistent S vacant    
Compartiment urbanism - cadastru
14       inspector I superior S SEVASTIAN AURELIAN 5  
Compartiment registrul agricol
15       inspector I asistent S SEVASTIAN NICOLETA 5  
Compartiment asistență socială
16       inspector I superior S BEGLECCIU MARIAN 4  
17       conducator ambarcatiune G STAN CRISTIAN 3  
18       ingrijitori batrani G BRANZA ANDRIANA 3  
19       ingrijitori batrani G IVANOV ANA  
20       ingrijitori batrani G MORARASU MARIOARA  
21       ingrijitori batrani G PERFINOV LENUTA  
22       ingrijitori batrani G POSTU DANIELA 2  
23       asistent medical comunitar M ELENA ROMULUS-GABRIEL 4  
24       asistent medical comunitar M ZARNESCU VERONICA 5  
25       asistenți personali G DRAGU VASILE 5  
26       asistenți personali G DEACU PETRANA 5  
27       asistenți personali G PAVEL RODICA  
28       asistenți personali G GARBOAN ANCUTA  
29       asistenți personali G POPA IOANA 3  
30       asistenți personali G MANOLE CARMEN  
31       asistent medical comunitar PL SCIOTNIC-CISMIGIU DENISA-MARIANA 1  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 9
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 8
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 20
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 20
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 15
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 30
ZARIF ALEXANDRU-FERNANDO
consilier cu atribuţii de primar

      LS