• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Maliuc

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
157 04-12-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind numirea în funcția publică de conducere de secretar general al unității administrativ-teritoriale - Comuna Maliuc a dnei Ivanov G. - 2023-12-05    - - -
156 04-12-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților, consemnat în scris , al d-nei Ivanov G. – consilier achiziții publice, clasa I, grad asistent în cadrul compartimentului achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Maliuc - 2023-12-05    - - -
155 24-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie pentru d-na Niculita M. - 2023-12-05    - - -
154 24-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru d-na Niculita M. - 2023-12-05    - - -
153 24-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie pentru d-na Manea A. - 2023-12-05    - - -
152 24-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru d-na Manea A. - 2023-12-05    - - -
151 24-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie pentru d-l Teodorov N - 2023-12-05    - - -
150 24-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie pentru d-l Radu G - 2023-12-05    - - -
149 24-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru d-l Radu G - 2023-12-05    - - -
148 24-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie pentru d-na Asofronie I - 2023-12-05    - - -
147 24-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru d-na Asofronie I - 2023-12-05    - - -
146 23-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie pentru d-l Gal N - 2023-12-05    - - -
145 23-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru d-lui Gal N - 2023-12-05    - - -
144 23-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie pentru d-na Andrei P - 2023-12-05    - - -
143 23-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru d-na Andrei P. - 2023-12-05    - - -
142 23-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru D-na Serghei D. - 2023-12-05    - - -
141 23-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru d-na Serghei D. - 2023-12-05    - - -
140 23-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie pentru d-l Ichim I - 2023-12-05    - - -
139 23-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru d-l Ichim I. - 2023-12-05    - - -
138 23-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie pentru d-l Vicolov S - 2023-12-05    - - -
137 23-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru d-l Vicolov S. - 2023-12-05    - - -
136 23-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie pentru d-na Crăciun N. - 2023-12-05    - - -
135 23-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru d-na Craciun N. - 2023-12-05    - - -
134 23-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie pentru d-na Alexandrescu M. - 2023-12-05    - - -
133 23-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru d-na Alexandrescu M. - 2023-12-05    - - -
132 22-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie pentru d-na Mantasca Anghelina - 2023-12-05    - - -
131 22-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru d-na Mantasca A. - 2023-12-05    - - -
130 22-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie pentru d-na Maximov Jenica - 2023-12-05    - - -
129 22-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru d-na Maximov Jenica - 2023-12-05    - - -
128 22-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie pentru d-na Beglecciu Anastasia - 2023-12-05    - - -
127 22-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru d-na Beglecciu Anastasia - 2023-12-05    - - -
126 22-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie pentru d-na Feodorov Georgeta - 2023-12-05    - - -
125 22-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru d-na Feodorov Georgeta - 2023-12-05    - - -
124 22-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie pentru d-na Mititelu Jeni - 2023-12-05    - - -
123 22-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru D-na Mititelu Jeni - 2023-12-05    - - -
122 22-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie d-lui Antoce G. - 2023-12-05    - - -
121 22-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind modificarea și completarea dispoziției nr. 107/25.10.2023 privind constituirea comisiei de concurs, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de secretar general comună, grad I din cadrul Primăriei comunei Maliuc, județul Tulcea - 2023-12-05    - - -
120 21-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie pentru d-na Panait M. - 2023-12-05    - - -
119 21-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru d-na Panait M. - 2023-12-05    - - -
118 21-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri domnului Antoce G. - 2023-12-05    - - -
117 21-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dlui RĂBNICOV V. - 2023-12-05    - - -
116 21-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri d-lui Râbnicov V. - 2023-12-05    - - -
115 21-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri d-lui Teodorov Nelu - 2023-12-05    - - -
114 21-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri d-nei Simion R - 2023-12-05    - - -
113 16-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință ordinară pentru data de 22.11.2023 da 2023-11-17    - -
112 13-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind ,, Lucrări de renovare sediu post Poliție’’ - 2023-11-17    - - -
111 10-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind constituirea comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ofertele depuse în vederea vânzării unor terenuri aparținând domeniului privat al comunei Maliuc - 2023-11-17    - - -
110 02-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de secretar general al comunei Maliuc - 2023-11-17    - - -
109 02-11-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind desemnarea componenței comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii simplificate organizate pentru atribuirea contractului de achiziție publică aferentă investiției de bază în cadrul proiectului ,, Modernizare drumuri de interes local în localitatea Partizani, comuna Maliuc, județul Tulcea’’ - 2023-11-17    - - -
108 25-10-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind majorarea salariala, asistent personal gradatia 1 - 2023-10-27    - - -
107 25-10-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind constituirea comisiei de concurs, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de secretar general comună, grad I din cadrul Primăriei comunei Maliuc, județul Tulcea - 2023-10-27    - - -
106 19-10-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind încetarea contractului individual de muncă a domnului Stan C. , conducător ambarcațiune în cadrul Primăriei com. Maliuc - 2023-10-27    - - -
105 11-10-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salarială ,muncitor necalificat- gradatia 0 - 2023-10-13    - - -
104 11-10-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salarială ,muncitor calificat pe buldoexcavator- gradatia 0 - 2023-10-13    - - -
103 11-10-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salarială ,conducator ambarcatiune- gradatia 4 - 2023-10-13    - - -
102 11-10-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salarială ,ingrijitor batrâni- gradatia 2 - 2023-10-13    - - -
101 11-10-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salarială ,ingrijitor batrâni- gradatia 2 - 2023-10-13    - - -
100 11-10-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salarială ,ingrijitor batrâni- gradatia 2 - 2023-10-13    - - -
99 11-10-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salarială , ingrijitor bătrâni- gradatia 4 - 2023-10-13    - - -
98 11-10-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salariala , asistent personal gradatia 1 - 2023-10-13    - - -
97 11-10-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salarială , asistent personal gradatia 5 - 2023-10-13    - - -
96 11-10-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salarială , asistent personal, gradatia 5 - 2023-10-13    - - -
95 11-10-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea indemnizatiei lunare acordate persoanei cu handicap grav - 2023-10-13    - - -
94 11-10-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea indemnizatiei lunare acordate persoanei cu handicap grav - 2023-10-13    - - -
93 11-10-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea indemnizatiei lunare acordate persoanei cu handicap grav - 2023-10-13    - - -
92 11-10-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind acordarea indemnizației lunare , conform Ordonanței Guvernului nr. 42/2023, unui asistent medical comunitar - 2023-10-13    - - -
91 11-10-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind acordarea indemnizației lunare , conform Ordonanței Guvernului nr. 42/2023, unui asistent medical comunitar - 2023-10-13    - - -
90 10-10-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință ordinară pentru data de 16.10.2023 da 2023-10-13    - -
89 29-09-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind desemnarea reprezentantului primarului în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Maliuc - 2023-10-13    - - -
88 07-09-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință ordinară pentru data de 14.09.2023 da 2023-09-15    - -
87 30-08-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind desemnarea persoanelor autorizate care să opereze în registrul Electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară la nivelul comunei Maliuc - 2023-09-06    - - -
86 25-08-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar PRIVIND INCETAREA DREPTULUI LA PLATA AJUTORULUI SOCIAL PENTRU DOMNUL NECHITA I. - 2023-09-06    - - -
85 18-08-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA ALOCATIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI PENTRU MANEA A. - 2023-08-25    - - -
84 18-08-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTORUL SOCIAL MANEA A. - 2023-08-25    - - -
83 11-08-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind desemnarea componenței comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii simplificate organizate pentru atribuirea contractului de achiziție publică aferentă investiției de bază în cadrul proiectului „Ecosistem digital interconectat și integrat in cadrul ITI Tulcea - UAT Maliuc” respectiv Implementare a infrastructurii unui ecosistem cloud based pentru debirocratizarea proceselor instituției (front office – back office ) - 2023-08-25    - - -
82 03-08-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință ordinară pentru data de 10.08.2023 da 2023-08-04    - -
81 02-08-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind evaluarea/reevaluarea bunurilor aflate în administrarea Primăriei și Consiliului Local al comunei Maliuc - 2023-08-04    - - -
80 27-07-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar -privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei doamnei Zăvoianu N - 2023-08-04    - - -
79 11-07-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință ordinară pentru data de 18.07.2023 da 2023-07-19    - -
78 07-07-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind ,, Lucrări de renovare sediu post Poliție’’ - 2023-07-19    - - -
77 30-06-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar ÎNCETAREA DREPTULUI LA PLATA ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI PENTRU D-NA MANEA A. - 2023-07-07    - - -
76 30-06-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar ÎNCETARE AJUTOR SOCIAL MANEA A. - 2023-07-07    - - -
75 28-06-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind angajarea d-nei Spiridon S. în funcția de asistent personal al unei persoanei cu handicap grav - 2023-07-07    - - -
74 27-06-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind acordarea gradației de vechime - 2023-07-07    - - -
73 26-06-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind aprobarea regulamentului pentru acordarea voucherelor de vacanță personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Maliuc ,judetul Tulcea,pentru anul 2023 da 2023-07-07    -
72 26-06-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind încetarea acordarii indemnizatiei lunare d-lei Spiridon N. -persoană cu handicap grav - 2023-07-07    - - -
71 19-06-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind acordarea indemnizatiei de handicap, persoanei cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal - 2023-06-21    - - -
70 08-06-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință ordinară pentru data de 16.06.2023 da 2023-06-21    - -
69 07-06-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea serviciului social - ”Îngrijiri bătrâni la domiciliu” Popa D. - 2023-06-21    - - -
68 06-06-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind revocarea dispozitiilor nr. 22 din 31.01.2023, nr. 24 din 31.01.2023, nr.30 și 31 din 20.02.2023 , de modificare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri - 2023-06-21    - - -
67 06-06-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea indemnizatiei lunare d-nei Mantașca A. - persoană cu handicap grav - 2023-06-21    - - -
66 26-05-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind încadrarea pe postul de muncitor calificat-pe buldoexcavator,în cadrul compartimentului -implementare fonduri europene - 2023-05-31    - - -
65 25-05-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar SUSPENDAREA DREPTULUI LA AJUTORUL SOCIAL NECHITA I. - 2023-05-31    - - -
64 16-05-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind constituirea comisiei special de inventariere a domeniului public și privat al comunei Maliuc - 2023-05-31    - - -
63 11-05-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilelor libere de 23 ianuarie, 02 iunie și 14 august 2023 de către toți salariații Primăriei comunei Maliuc da 2023-05-31    - -
62 09-05-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind modificarea și completarea dispoziției nr. 140/2023 privind desemnarea reprezentantului primarului în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Maliuc - 2023-05-31    - - -
61 03-05-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință ordinară pentru data de 09.05.2023 da 2023-05-04    - -
60 02-05-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată 1 post muncitor necalificat și pe perioadă nedeterminată 1 post de muncitor calificat pe buldoexcavator, funcții de executie contractuale , vacante, în compartimentul Implementare fonduri europene - 2023-05-04    - - -
59 02-05-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind delegarea de atribuții aferente funcției publice vacante de secretar general al comunei Maliuc - 2023-05-04    - - -
58 26-04-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind majorarea salarialului de bază a secretarului general al comunei Maliuc - 2023-05-04    - - -
57 26-04-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind majorarea salarialului de bază a unui funcționar public - Sevastian A. - 2023-05-04    - - -
56 26-04-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind majorarea salarialului de bază a unui funcționar public - Mititelu A. - 2023-05-04    - - -
55 26-04-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind majorarea salarialului de bază a unui funcționar public - Ivanov G. - 2023-05-04    - - -
54 26-04-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind majorarea salarialului de bază a unui funcționar public - Dragu S. - 2023-05-04    - - -
53 26-04-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind majorarea salarialului de bază a unui funcționar public - Beglecciu M. - 2023-05-04    - - -
52 26-04-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind majorarea indemnizaţiei lunare a viceprimarului comunei Maliuc - 2023-05-04    - - -
51 26-04-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind majorarea indemnizaţiei lunare a primarului comunei Maliuc - 2023-05-04    - - -
50 26-04-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind delegarea exercitării atribuțiilor de ofițer de stare civilă - 2023-05-04    - - -
49 25-04-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind aprobarea Planului de integritate și desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 la nivelul comunei Maliuc, Județul Tulcea da 2023-05-04    -
48 24-04-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind desemnarea componenței comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii simplificate organizate pentru atribuirea contractului de achiziție publică aferentă achiziiției de scenă mobilă în cadrul proiectului „ Achizitie dotari pentru promovarea evenimentului cultural local “Serbarile scrumbiei” din comuna Maliuc, judetul Tulcea” - 2023-05-04    - - -
47 24-04-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al d-nei Blaga V. – secretar general în cadrul Primăriei comunei Maliuc - 2023-05-04    - - -
46 20-04-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA MANOLE C. - 2023-04-21    - - -
45 10-04-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar -privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei Simion V. - 2023-04-21    - - -
44 07-04-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind desemnarea unei persoane de contact în raport cu reprezentanții Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) - 2023-04-21    - - -
43 31-03-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar -actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a Centrului Operativ cu Activitate Temporară - 2023-04-04    - - -
42 31-03-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind procentul de majorare a indemnizaţiei lunare ale viceprimarului pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile, precum şi prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă - 2023-04-04    - - -
41 31-03-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind procentul de majorare a indemnizaţiei lunare ale primarului pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile, precum şi prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă - 2023-04-04    - - -
40 31-03-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind reorganizarea Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al Comunei Maliuc, judeţul Tulcea - 2023-04-04    - - -
39 23-03-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind constituirea comisiei de recepție la teminarea lucrărilor pentru investiția „ Modernizare și dotare Cămin Cultural din localitatea Maliuc, județul Tulcea” - 2023-04-04    - - -
38 23-03-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar -privind încetarea acordării serviciilor sociale - ”Îngrijiri bătrâni la domiciliu” Pavel G. - 2023-04-04    - - -
37 15-03-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social Labunet P. - 2023-04-04    - - -
36 10-03-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință extraordinară pentru data de 14.03.2023 da 2023-03-15    - -
35 06-03-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar -privind încetarea acordării serviciilor sociale - ”Îngrijiri bătrâni la domiciliu” Bălan M - 2023-03-15    - - -
34 01-03-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind încetarea indemnizației lunare acordate unei persoane cu handicap grav - 2023-03-15    - - -
33 01-03-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind ,, Lucrări de renovare sediu primărie’’ - 2023-03-15    - - -
32 27-02-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Încadrarea pe postul de muncitor necalificat, în cadrul compartimentului - Implementare fonduri europene Radion D. - 2023-03-15    - - -
31 20-02-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, stabilit prin dispozitia nr. 232/13.11.2022, pentru perioada sezonului rece Noiembrie 2022-Martie 2023 - 2023-02-22 Abrogată de dispoziţia Nr. 68/2023
- -
30 20-02-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incălzirea locuinţei cu lemne, carbuni, combustibili petrolierila stabilit prin dispozitia nr. 224/23.11.2022, pentru perioada sezonului rece Noiembrie 2022-Martie 2023 - 2023-02-22 Abrogată de dispoziţia Nr. 68/2023
- -
29 13-02-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar pentru modificarea dispoziției nr. 16 din 16.01.2023 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a 2 posturi muncitor necalificat, funcții de execuție contractuale, vacante, în cadrul compartimentului implementare fonduri europene - 2023-02-22    - - -
28 13-02-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea indemnizatiei lunare acordate unei persoanei cu handicap grav - 2023-02-22    - - -
27 06-02-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind îndreptarea erorii materiale strecurată in cuprinsul dispoziției nr. 131/10.08.2022 - 2023-02-22    - - -
26 03-02-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind desemnarea componenței comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul licitației deschise organizate pentru atribuirea contractului de achiziție publică ”Furnizare Echipamente IT” în cadrul proiectului "Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul ITI Tulcea - UAT Maliuc aflate în competenţa UAT Comuna Maliuc", cod SMIS 154670 - 2023-02-22    - - -
25 03-02-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință ordinară pentru data de 10.02.2023 da 2023-02-22    - -
24 31-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind modificarea anexei 13, la dispozitia nr. 245/15.12.2022, privind ajutorului pentru incălzirea locuinţei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, aferente lunii Decembrie 2022 - 2023-02-03 Abrogată de dispoziţia Nr. 68/2023
- -
23 31-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind acordarea gradatiei de vechime - 2023-02-03    - - -
22 31-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind modificarea ajutorului pentru incălzirea locuinţei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, pentru un nr de 13 beneficiari - 2023-02-03 Abrogată de dispoziţia Nr. 68/2023
- -
21 30-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea serviciului social - ”Îngrijiri bătrâni la domiciliu” Dragu G. - 2023-02-03    - - -
20 30-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Modificare cuantumului alocatie pentru sustinerea familiei domnului Vicolov S. - 2023-02-03    - - -
19 27-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social VICOLOV S. - 2023-02-03    - - -
18 20-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Dispozitie privind constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul UAT Maliuc da 2023-02-03    - -
17 20-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință ordinară pentru data de 26.01.2023 da 2023-02-03    - -
16 16-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a 2 posturi muncitor necalificat, funcții de execuție contractuale, vacante, în cadrul compartimentului implementare fonduri europene - 2023-02-03    - - -
15 05-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind majorarea salarială, conducător ambarcațiune - gradația 4, Stan C. - 2023-01-06    - - -
14 05-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind majorarea salarială, îngrijitor bătrâni - gradația 2, Perfinov L. - 2023-01-06    - - -
13 05-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind majorarea salarială, îngrijitor bătrâni - gradația 2, Morărașu M. - 2023-01-06    - - -
12 05-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind majorarea salarială, îngrijitor bătrâni - gradația 2, Ivanov A. - 2023-01-06    - - -
11 05-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind majorarea salarială, îngrijitor bătrâni - gradația 4, Brânză A. - 2023-01-06    - - -
10 05-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind majorarea salarială , asistent personal gradația 1, Dragu V. - 2023-01-06    - - -
9 05-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind majorarea salarială , asistent personal, gradația 1, Manole C. - 2023-01-06    - - -
8 05-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind majorarea salarială , asistent personal gradația 5, Deacu P. - 2023-01-06    - - -
7 05-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind majorarea salarială , asistent personal, gradația 5, Huluba T. - 2023-01-06    - - -
6 05-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind majorarea indemnizatiei lunare acordate persoanei cu handicap grav, Zigarov A. - 2023-01-06    - - -
5 05-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind majorarea indemnizatiei lunare acordate persoanei cu handicap grav, Spiridon N. - 2023-01-06    - - -
4 05-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind majorarea indemnizatiei lunare acordate persoanei cu handicap grav, Dănilă S. - 2023-01-06    - - -
3 05-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți pentru acoperirea deficitului Secțiunii de Dezvoltare înregistrat la sfârșitul anului 2022 da 2023-01-06    - -
2 03-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salarială ce va fi adaugată la salariul de bază pentru activitatea desfășurată ca membru de proiect la investiția ,, Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii turistice în Comuna Maliuc’’ - 2023-01-06    - - -
1 03-01-2023 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind majorarea salarială ce va fi adaugată la salariul de bază pentru activitatea desfășurată ca manager de proiect la investiția ,, Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii turistice în Comuna Maliuc’’ - 2023-01-06    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină