• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Maliuc

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
61 16-05-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind stabilirea locurilor special pentru afișaj electoral da -    - -
60 15-05-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind încetarea acordarii indemnizatiei lunare pentru Teodorof N. - persoană cu handicap grav - 2024-05-16    - - -
59 15-05-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind încadrarea pe postul de muncitor necalificat, în cadrul compartimentului -Implementare fonduri europene - 2024-05-16    - - -
58 15-05-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind încadrarea pe postul de îngrjitor bătrâni la domiciliu, în cadrul compartimentului -Asistență socială - 2024-05-16    - - -
57 14-05-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind constituirea comisiei de recepție privind terminarea unor lucrări realizate în localitatea Maliuc, județul Tulcea - 2024-05-16    - - -
56 30-04-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință ordinară pentru data de 07.05.2024 da 2024-05-16    - -
55 22-04-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind desemnarea componenței comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii simplificate organizate pentru atribuirea contractului de achiziție publică aferentă investiției de bază în cadrul proiectului “Eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din sat Maliuc,comuna Maliuc, județul Tulcea” - 2024-04-23    - - -
54 16-04-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind desemnarea personalului tehnic - auxiliar pentru alegerile locale din anul 2024 de pe lângă Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 31, comuna Maliuc - 2024-04-23    - - -
53 15-04-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind instituirea curatelei pentru ocorotirea intereselor minorului VICOLOV I. - 2024-04-23    - - -
52 09-04-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 1 post ingrijitor batrani la domiciliu si 1 post muncitor necalificat, functii de executie contractuale vacante - 2024-04-23    - - -
51 01-04-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind constituirea comisiei de recepție privind execuție ,,Lucrări instalații electrice în localitatea Maliuc’’ și ,,Lucrări instalații sanitare sediu Primărie’’ - 2024-04-05    - - -
50 29-03-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în componența familiei și/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune - 2024-04-05    - - -
49 29-03-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință extraordinară pentru data de 02.04.2024 da 2024-04-05    - -
48 26-03-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind stabilirea salariului de bază al unui îngrijitor bătrâni la domiciliu, gradația 4 - 2024-04-05    - - -
47 26-03-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind stabilirea salariului de bază al unui îngrijitor bătrâni la domiciliu, gradația 2 - 2024-04-05    - - -
46 26-03-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind stabilirea salariului de bază al unui îngrijitor bătrâni la domiciliu, gradația 2 - 2024-04-05    - - -
45 26-03-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind stabilirea salariului de bază al unui îngrijitor bătrâni la domiciliu, gradația 2 - 2024-04-05    - - -
44 26-03-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind stabilirea salariului de bază al unui asistent medical comunitar , grad asistent - 2024-04-05    - - -
43 26-03-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind stabilirea salariului de bază al unui asistent medical comunitar , grad principal - 2024-04-05    - - -
42 25-03-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind constituirea unei comisii de atribuire în vederea închirierii suprefeței de 15,00 ha pășune (pajiști permanente) aflată în proprietatea privată a comunei Maliuc - 2024-04-05    - - -
41 12-03-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar - privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie pentru doamana Vicolov E. - 2024-03-15    - - -
40 12-03-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar - privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru d-na Vicolov E. - 2024-03-15    - - -
39 08-03-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință extraordinară pentru data de 12.03.2024 da 2024-03-15    - -
38 29-02-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind recuperarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru domnul Vicolov S. - -    - - -
37 29-02-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar - privind incetarea dreptului la suplimentul pentru energie pentru domnul Vicolov S. - -    - - -
36 28-02-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar -PRIVIND ACORDAREA UNOR DEREPTURI DE ASISTENTA SOCIALA(VMI) PENRTU FDOAMNA VICOLOV E. - -    - - -
35 26-02-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar - privind încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru domnul Vicolov S. - -    - - -
34 26-02-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind acordarea dreptului la venit minim de incluziune dlui NECHITA I. - -    - - -
33 05-02-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință extraordinară pentru data de 09.02.2024 da -    - - -
32 31-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind angajarea d-nei Ifrim C. în funcția de asistent personal al unei persoane cu handicap - -    - - -
31 31-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind acordarea unor drepturi de asistentă social (VMI) pentru doamna Zavoianu N - -    - - -
30 31-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind acordarea unor drepturi de asistentă social (VMI) pentru doamna Manea A - -    - - -
29 31-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar - privind acordarea unor drepturi de asistentă social (VMI) pentru doamna Alexandrescu M. - -    - - -
28 31-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind acordarea unor drepturi de asistentă socială (VMI) pentru familia domnului Vicolov S. - -    - - -
27 31-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind constituirea comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ofertele depuse în vederea vânzării unor terenuri aparținând domeniului privat al comunei Maliuc - -    - - -
26 31-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar - privind acordarea unor drepturi de asistentă socială (VMI) pentru familia doamnei Craciun N. - -    - - -
25 29-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind acordarea indemnizatiei lunare acordate unei persoanei cu handicap grav - -    - - -
24 23-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind respingerea acordarii unor drepturi de asistentă social(VMI) Nechita I. - -    - - -
23 18-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind încetarea acordarii indemnizatiei lunare d-nei Zigarov A. -persoană cu handicap grav - -    - - -
22 16-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind angajarea d-nei Boancătă Ecaterina în funcția de asistent personal al unei persoanei cu handicap grav - -    - - -
21 16-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salariului de bază cu 5 % al doamnei Brânză A. - îngrijitor bătrâni la domiciliu - -    - - -
20 16-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salariului de bază cu 5 % al doamnei Sciotnic Cișmigiu D. asistent medical comunitar - -    - - -
19 16-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salariului de bază cu 5 % al domnului Istrate M. asistent medical comunitar - -    - - -
18 16-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salariului de bază cu 5 % al doamnei Dragu V.- asistent personal al unei personae cu handicap grav - -    - - -
17 16-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salariului de bază cu 5 % al domnului Huluba Traian.- asistent personal al unei personae cu handicap grav - -    - - -
16 16-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salariului de bază cu 5 % al doamnei Deacu P.- asistent personal al unei personae cu handicap grav - -    - - -
15 16-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salariului de bază cu 5 % al doamneiPerfinov L.- îngrijitor bătrâni la domiciliu - -    - - -
14 16-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salariului de bază cu 5 % al doamnei Ivanov A.- îngrijitor bătrani la domiciliu - -    - - -
13 16-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salariului de bază cu 5 % al doamnei Morarasu M.- ingrijitor batrani - -    - - -
12 16-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salariului de bază cu 5 % al domnului Ion V.-muncitor calificat pe buldoexcavator - -    - - -
11 16-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salariului de bază cu 5 % al domnului Radion D.-muncitor necalificat - -    - - -
10 16-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salariului de bază cu 5 % al doamnei Mititelu A.- inspector asistent - -    - - -
9 16-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salariului de bază cu 5 % al domnului Beglecciu M.- inspector superior - -    - - -
8 16-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salariului de bază cu 5 % al doamnei Dragu S.- inspector superior - -    - - -
7 16-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salariului de bază cu 5 % al domnului Sevastian A.- inspector superior - -    - - -
6 16-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea salariului de bază cu 5 % al doamnei Ivanov G.- secretar general al comunei - -    - - -
5 16-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea indemnizației lunare cu 5% a doamnei Radion M.-Viceprimar - -    - - -
4 16-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar Privind majorarea indemnizației luare de bază cu 5%, a doamnei Sevastian N.-Primar - -    - - -
3 12-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Maliuc în ședință ordinară pentru data de 18.01.2024 da -    - -
2 05-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți pentru acoperirea deficitului Secțiunii de Dezvoltare înregistrat la sfârșitul anului 2023 - -    - - -
1 04-01-2024 SEVASTIAN NICOLETA, primar privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente obiectivului de investiție: ,, Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii turistice în comuna Maliuc’’ - -    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină