Declaraţii de avere şi interese

 

Angajaţi

Nr. Nume Prenume Funcţie Declaraţii Observaţii

>>> declaraţii aleşi locali
 
Responsabil cu înregistrarea şi publicarea declaraţiilor de avere şi interese:
ACHIMFIEV ELENA-MONICA, referent asistent
Compartiment resurse umane