Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Comunicat de presă - Finalizarea proiectului „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT Maliuc
   Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul UAT Maliuc în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor prevăzute de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin implementarea de măsuri de digitalizare menite să ajute la standardizarea modului de lucru și a activităților specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice și interconectarea cu ceilalți actori care operează sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva back-office, cât și din perspectiva front office.

   Valoarea totală a proiectului: 1.475.420 lei


comunicat de presa.docx  (167,44 KB)  data: 08-12-2023   utilizator: 1  
Comunicat de presă - Lansarea proiectului „Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii turistice în Comuna Maliuc”
   U.A.T. Comuna Maliuc, în calitate de Beneficiar, implementează  proiectul „Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii turistice în Comuna Maliuc”, cod SMIS 129207, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7: ”Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiţii 7.1 I.T.I.: “Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”.

   Valoarea totală a proiectului este de 3.643.108,23 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.547.841,02 lei.

   Obiectivul general al proiectului este:
Realizarea unei infrastructuri turistice , de agrement și relaxare care să contribuie la valorificarea durabilă a resurselor turistice locale, a avantajelor competitive ale turismului existente la nivel local, precum și la creșterea numărului mediu de salariați în Comuna Maliuc.

1 Comunicat de presa lansare proiect.doc  (81,50 KB)  data: 12-08-2021   utilizator: 1  
2 Comunicat de presa finalizare proiect.doc  (84,00 KB)  data: 15-12-2023   utilizator: 1